Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler:
•Yaz okulununda uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışması yapıldı.
•Yurt dışında uzaktan eğitim için uluslararası öğrenci aday talepleri toplanmaya başladı.
•Üniversitemizdeki uluslararası öğrencilere Türkçe dil eğitimi veren TÖMER derslerinin uzaktan eğitim yöntemi ile devam etmesi için gerekli çalışmalar yapıldı.
•Yeni uzaktan eğitim sertifika programları açılabilmesi için ihtiyaç analizi ve altyapı çalışmalarına başlandı.
•Üniversitemizde eğitim verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan eğitim programları için yeni bölüm teklif hazırlıkları yapıldı.
•Yüz yüze eğitim döneminde de yapılan bazı derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile devam edilebileceği anlaşıldığından, uzaktan eğitimle verilen derslerin yaygınlaşması için çalışmalara başlandı.