Senkron ve asenkron uygulamalar:
•Bu kapsamada; 295 programın tümünde uzaktan eğitim yöntemi ile devam edilebilecek ve edilemeyecek dersler tespit edildi. Toplam 8402 dersten 7623’ü uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilir bulunarak ders programları yeniden organize edildi.
•TÖMER ve Pedagojik Formasyon programlarının da yarım kalan eğitim süreçleri mağduriyete engel olmak için uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülmesi sağlandı.
•Tüm bölümler için haftanın 7 günü 08:30 ile 23:30 saatleri arasında hizmet verebilen öğretim elemanları ve öğrencilerin kolayca kullanacağı bir derslik sistemi kuruldu.
•Senkron ve asenkron derslere erişim için kolay anlaşılan, kolay kullanılan (öğretim elemanlarına ve öğrencilere ayrı) ayrı iki farklı web sitesi hazırlandı ve hizmet sunuldu.
•Öğrencilerin asenkron ders kayıtlarını tekrar tekrar izleyebileceği, ders notlarına erişebileceği, forum özelliği olan, klasik sınavların yapılabileceği yepyeni bir arayüzle yeni bir MOODLE (LMS) altyapısı tüm birimlere hizmet edecek bir kapasite ile kuruldu. Ayrıca sistemdeki olumsuz durumlar karşısında yaşanacak problemler için yedek bir ders kayıt sistemi kuruldu (AVYS)
•Senkron dersler Abode Connect sistemi üzerinden yürütülmektedir.
Sınav uygulamaları:
•Vize ve final sınavlarını klasik olarak yapmak isteyen öğretim elemanları için 3 seçenekli bir sınav sistemi oluşturuldu. Bu seçeneklerden birincisinde öğretim elemanı kendisi için tanımlanan sınav salonuna sınav saatinde girerek o salondaki öğrencilere klasik sınav kağıdı paylaşarak öğrencilerin cevapları istenilen sürede öğretim elemanın göndermesi sağlandı. İkinci seçenekte öğretim elemanı MOODLE-LMS (içerik yönetim sistemi) üzerinden klasik sınavını önceden tanımladı. Sınav istenilen tarihte öğrenciler için aktif hale getirildi ve öğrenciler cevapları LMS sistemine girerek öğretim elamanına gönderdiler. Üçüncü seçenekte ise yine öğretim elemanı MOODLE-LMS (içerik yönetim sistemi) üzerinden klasik sınavını önceden tanımlayarak istenilen tarihte öğrenciler için sınavı aktif hale getirdi ve öğrenciler cevapları e-posta ile öğretim elamanına iletti.
•Vize sınavında problem yaşayan öğrenciler için telafi sınav programı oluşturuldu
•Final sınavları için sınav programı oluşturuldu.
Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler:
•Uzaktan eğitim hakkında yeterli bilgisi olmayan öğretim elemanlarının tüm sistemi kolayca anlayıp kullanabilmesi için eğitim videoları hazırlandı ve ihtiyaca göre Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 04/05/2020-17210 2/3 süreç içerisinde zenginleştirildi.
•Eğitim dokümanları ve sistemin işleyişinde dikkat edileceklere yönelik kullanma kılavuzları hazırlandı.
•Eğitim süreci başladıktan sonra da süreç içinde karşılaşılan sorunların kolay çözümleri için “sık sorulan sorular” altında bilgilendirici ek dokümanlar (yazılı ve görsel) web siteleri aracılığı ile hazırlandı.
•Tüm başvurulara cevap verme süresi ortalama 1 dakikanın altında olacak şekilde hızlı çalışan ve haftanın yedi günü 08.15-23.00 arasında hizmet sunan destek masaları oluşturuldu.
•Öğretim elemanlarına haftanın yedi günü 08.15-23.00 arasında anlık problemlere müdahale için telefon desteği ile eğitimin kesintisiz devam etmesi sağlandı.
•Vize ve final sınav sisteminin kullanımı ile ilgili online eğitim verildi. Ayrıca eğitim dokümanı hazırlandı.
Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları:
•Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini kolayca anlayıp kullanabilmesi için eğitim videoları hazırlandı ve ihtiyaca göre süreç içerisinde zenginleştirildi.
•Öğrenciler için eğitim dokümanları ve sistemin işleyişinde dikkat edileceklere yönelik kullanma kılavuzları hazırlandı.
•Eğitim süreci başladıktan sonra da süreç içinde karşılaşılan sorunların kolay çözümleri için “sık sorulan sorular” altında bilgilendirici ek dokümanlar (yazılı ve görsel) web siteleri aracılığı ile hazırlandı.
•Öğrencilere her bir birim için ayrı ayrı olmak üzere e-mail üzerinden teknik destek hizmeti sağlayan bir yapı oluşturuldu.
•Tüm başvurulara cevap verme süresi ortalama 5 dakikanın altında olacak şekilde hızlı çalışan ve haftanın yedi günü 08.15-23.00 arasında hizmet sunan destek masaları oluşturuldu.
•Sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılarak, gelen soru ve sorunlara anlık müdahale edildi.